Yönetim Kurulu

Atalay Şahinbakan
Genel Başkan
Kurucu Başkan
E-posta
Hasan Güler
Genel Başkan Vekili
Teşkilâtlanma
E-Posta
Tevfik Fikret Cengiz
Genel Başkan Vekili
STK & Bürokrasi
E-Posta
Zeynep Eraslan
Genel Sekreter
YK Üyesi
E-Posta
İffet Erduran
Genel Başkan Yardımcısı
Komisyonlar
E-posta
Volkan Sabah
Genel Başkan Yardımcısı
Basın Yayın İletişim
E-Posta
Ceylan Dayanç
YK Üyesi
Eğitim ve Organizasyon
Strateji ve Akreditasyon