Yönetim Kurulu

Atalay Şahinbakan
Genel Başkan
Kurucu Başkan
E-posta
Hasan Güler
Genel Başkan Vekili
Teşkilâtlanma
E-Posta
Tevfik Fikret Cengiz
Genel Başkan Vekili
STK & Bürokrasi
E-Posta
Fatma Eroğlu
Genel Sayman
Kurucu YK Üyesi
E-Posta
Zeynep Eraslan
Genel Sekreter
Kurucu YK Üyesi
E-Posta
İffet Erduran
Genel Başkan Yardımcısı
Komisyonlar
E-posta
İlknur Albayrak
Genel Başkan Yardımcısı
STK & Bürokrasi
E-posta
Paşa Türker
Genel Başkan Yardımcısı
Finans ve Sponsorlar
E-posta
Murat Talu
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim ve Organizasyon
Strateji ve Akreditasyon
E-Posta
Volkan Sabah
Genel Başkan Yardımcısı
Basın Yayın İletişim
E-Posta
Okan Öntürk
YK Üyesi
Eğitim ve Organizasyon
Strateji ve Akreditasyon