Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ;
DANIŞMANLARIN, ulusal ve uluslararası alanda etkinliklerini artırmak; sorunların çözümünde destek faaliyetleri yürütmek;
Paydaşlarla koordinasyonu sağlamak;
Bilgi ağı oluşturmak ve oluşturulmasına destek sağlayarak sosyo-ekonomik bir katma değer oluşturmak.

VİZYONUMUZ;
Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan;
Gelecek kaygısı olmayan bir toplumdan oluşan “DANIŞMANLIK MESLEĞİ’NE ulaşacak sivil toplum hareketinin öncülerini desteklemek, bir araya getirmek ve bu ideali paylaşanlarla ortak bir hareketlilik oluşturmak.