YATIRIM DESTEK KREDİSİ Yatırım Destek Kredisi – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

06.12.2022

Kalkınma Yatırım Bankası tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı sunulmaktadır. Merkez Bankası politika faiz oranı olacak şekilde sabit faiz uygulanan “Yatırıma Destek” TL kredisi ile işletmelerin yatırımları cazip kredi koşulları ile desteklenmektedir. Firma bazında kredi kullanım limiti firmanın statüsüne ve proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde belirlenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlayan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi, imalat sanayi ve turizm sektöründeki yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla kullandırılacaktır.

 

Kredi Koşulları Nedir?

Yatırım taahhütlü avans kredisi en az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılır. Kredi alt sınırı 20 milyon TL’dir. Kredi TL olarak kullandırılır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırım faaliyetlerinin finansmanı için kullandırılır. Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapara geri ödemesiz dönemi, proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde, kredi kullanım tarihinden itibaren en çok 2 yıldır. Bu dönemde, sadece kredilerin tahakkuk eden faiz ödemeleri gerçekleştirilecektir. Kredi vadesi, geri ödemesiz dönemi ve geri ödeme planı proje nakit akışı ile uyumlu olarak belirlenecektir.

Kredi, yatırım terminine bağlı olarak yatırıma ilişkin harcama belgeleri karşılığında firmanın ödemeyi yapacağı mal veya hizmet tedarikçisinin hesabına banka tarafından aktarılacak şekilde kullandırılacaktır.

Yükleniyor...