İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı

22.12.2022

KOSGEB 2022 - 01 Kayseri İli - Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısına çıkmıştır.

  1. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaçlardandır.  Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımları ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kayseri ilinde kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki stratejilere uygun çözümler sunabilecek iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Başvuru sistemi 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan Teklif Çağrısı Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yükleniyor...