Basın Açıklaması (Koronavirüs – COVID-19)

04.12.2022

BASIN AÇIKLAMASI
KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA!

Destek – Teşvik ve Hibe Danışmanları Derneği (HİBEDER) olarak;

Koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli tedbirleri almış, Üyelerimizi  ve paydaşlarımızı  Koronavirüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Bu konuda sahadaki faaliyetleri dikkatle yerine getirmeye devam etmektedir.

Açıklanan tedbirler incelendiğinde:

Bu noktada alınan ya da alınmayan kararların halkımızın ve halkın bir parçası olarak üyelerimizin mağdur olmasına yol açtığı görülmektedir. Çalışma İlkelerinde ülke, halk, üye ve meslektaş sorunlarının birlikte çözümünü öncelikleri arasına alan derneğimizin, gerekli olan tüm konularda halkımız ve üyelerimizle/meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağını bu vesileyle duyuruyor ve aşağıdaki önlemlerin alınması için merkezi yönetime çağrıda bulunuyoruz.

 • Esasen salgın nedeniyle gündeme gelmesi gereken uzaktan çalışma, salgın kontrol altına alınıncaya kadar mümkün olan en yaygın biçimde organize edilmelidir.
 • Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planları yenilenmeli, tüm çalışanlara COVİD 19 bilgilendirmesi ve eğitim yapılmalıdır. Yenilenen risk değerlendirmelerinde alınması önerilen ve alınan önlemler tüm çalışanlara duyurulmalıdır.
 • İşyerlerinin çalışma organizasyonu hijyen kuralları gözetilerek düzenlenmelidir. Kişisel hijyen malzemeleri ve kişisel koruyucu donanımlar işçiler ve halka ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.
 • Sağlık hizmetleri ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale getirilmelidir. Sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı; testler ve muayeneler kamu ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılmalıdır.
 • İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşulları yeniden değerlendirilmeli, fon sadece işsiz kalanlara yardım için kullanılmalıdır.
 • İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için işyerinde üretimin/hizmetin en az dört hafta durması yeterli sayılmalıdır. Ayrıca işsizlik sigortasından yararlanma koşulları aranmaksızın üretimin durduğu tüm işyerlerindeki çalışanlar ücretlerinde herhangi bir kesinti olmadan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalı; bunun için iş müfettişi inceleme şartı aranmamalıdır.
 • Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim borçları ertelenmelidir. Özellikle salgın süresince temel kamu hizmetleri ücretsiz olmalıdır.
 • Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteleme” maddesinde belirtilen sektörlerin ekonomik yaşamın ve sektörlerin bütününü kapsamamaktadır. Bu madde sektörlerin tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 • Sektör ayırmaksızın küçük işletme ve tüm firmalardan, 2020 yılı için sgk ve vergi alınmamalıdır.
 • Kobi ve Küçük İşletme ve firmalara, KOSGEB,TKDK, KKYDP ve benzeri kuruluşlar acilen destek ve hibe programlarını açmalı ve yerli makine ekipmandan KDV alınmamalıdır.
 • Tarımsal Yatırımlar için KGF, hibe, TKGF (Tarımsal Kredi Fonu) oluşturulmalıdır.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD2 6. Çağrı için Sözleşme süreci başladı. Sözleşme sürecinde birçok resmi belge ek’li olarak kuruma verilmektedir. Bu, süreli işlemler için gerekli olacak, evraklar resmi dairelerce yetiştirilemeyeceginden ek sürelerin verilmesi gerekmektedir.
 • C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Sözleşme imzalama süreci başladı. Evraklarını incelemek için kurum kendi personeline süre verdi. Yatırımcıya ek süre verilmedi. Süre uzatımı istediğimiz firmalar var. Ruhsat ve izinler için Belediye vb. kurumlara iş takibi için gidilmesi gerekmektedir. Ancak, Corona tedbirleri nedeni ile tüm halkımıza #EVDEKAL çağrısı yapılmaktadır. Sözleşme imzalama sürecindeki bu resmi evrakların toparlanması için yatırımcılara ek süre verilmelidir.
 • Ödeme olurları verilmiş yatırımcıların Ticaret Bakanlığı Destekleri, KOSGEB destekleri ödemeleri gecikmeden en hızlı şekilde yapılmalıdır. Proje kapsamında bakanlığa ve Kosgeb’e verilen evrakların ödeme oluru alması da 4-6 ay’ı bulmaktadır. Bu onay süreci de maksimum bir ay’a indirilmeli ve yatırımcıların harcamalarından sonra desteğe ulaşma süresi kısaltılmalıdır.
 • Cari açığı kapatıcı ürünlerin imalatına talip yatırımcıların desteklere ulaşma süreci kısaltılmalı, millileştirme çabasında olan bu yatırımcılara, hibe destekleri yanında KDV ve gelir vergisi istisnaları gibi vergi avantajları da sağlanmalıdır.
 • Bankacılık-finans sektörünün özel sektörlere yönelik kredi mekanizmalarının güçlendirilmelidir.
 • Açıklanan programlara başvurularda istenen şartların çoğul firmalarda olmadığı görülmektedir. Bu ortamda Vergi ve SGK borç yazısı aranmaksızın destek içeriklerinin genişletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

DESTEK- TEŞVİK VE HİBE DANIŞMANLARI DERNEĞİ
(HİBEDER)
GENEL BAŞKANI
ATALAY ŞAHİNBAKAN

Yükleniyor...